Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỏi đáp

Hỏi địa điểm văn phòng giao

Hỏi về Download phần mềm

Hỏi về So sánh giá
Sao trên Website của bạn ko có

Hỏi về danh mục Download

Báo giá sản phẩm
Giá treo Tivi @SH
Giá treo Tivi @SH
Khung treo Tivi @SH
Giá đỡ loa đa năng @SH & giá đỡ loa Karaoke @SH
Giá đỡ tivi gỗ
Giá đỡ loa gỗ & kệ đỡ loa @SH
Bảng giá dịch vụ lắp đặt
Sơ đồ kho hàng cơ sở sản xuất @SH
Hướng dẫn t́m kiếm trên www.diadiem.com
So sánh giá sản phẩm
Sự ra đời của loạt bài viết giới thiệu Google
Giới thiệu Google
Google căn bản
T́m kiếm nâng cao
Các lệnh t́m kiếm thông dụng trong Google
T́m kiếm nhạc trong google - Chỉ dẫn nâng cao
T́m kiếm các chương tŕnh Cell Phone:
T́m kiếm giá cả, hàng hóa và dịch vụ trên Google
Cách so sánh giá cả hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ trên Google
Kiến thức tiêu dùng
Cách đặt loa nhỏ đúng tầm
10 chiêu tối ưu chất lượng dàn âm thanh gia đ́nh
Chuyện về chân loa
Hướng dẫn sử dụng website www.giatreosh.com
Lựa chọn giá treo, giá đỡ tivi
Lựa chọn Tivi LCD
HDMI là ǵ ???
Ngày tháng
Thông kế
hit counter

So sánh giá
 
T́m kiếm nhạc trong google - Chỉ dẫn nâng cao

* Bản quyển của my_haz cho cái chỉ dẫn rất hay t́m kiếm với Google này. Bài viết này sẽ dạy bạn làm thế nào để dùng google t́m kiếm các file mp3. Hướng dẫn này có t́nh thực tế cao và sẽ tập trung vào "cách làm thế nào" chứ không giải thích tại sao (các chuỗi kư tự t́m kiếm khác nhau) phải như thế.

Mục Lục
-------------------------------
0) Từ chìa khóa
1) Các thư mục
2) Các máy chủ Xitami
3) Lập danh sách thư mục
4) Các máy chủ Andromeda 5
) Các nghệ sĩ Zina
6) Các máy chủ chạy Apache có mp3
7) Các bài hát riêng lẻ
------------------------------
Phần 0 - Từ chìa khóa
------------------------------
Đây là một vài định nghĩa tôi sẽ sử dụng ở dưới.
[Directory String] (chuỗi thư mục) có thể là một trong những cái sau :
1) "index of"
2) "last modified"
3) "parent of"
[file type] (dạng tập tin) có thể là một trong những cái sau:
1) "mp3"
2) "shn"
3) "wma"
[mp3 name](tên file MP3) có thể là một trong những cái sau :
1) tên của album trong ngoặc kép
2) tên của nghệ sĩ trong ngoặc kép
3) bạn táo bạo và để tên file trống và sẽ ra rất nhiều link
4) tự sáng tạo!
[limitors]
1) -html -htm -php -asp -txt -pls
(inurl:) là một lựa chọn và có thể bị bỏ qua và trong thực tế hầu hết bị bỏ qua nếu không sử dụng một công cụ tìm kiếm khác google.
(intitle:) có thể được sử dụng vào vị trí của (inurl:) và cho hiệu quả tương tự Lại một lần nữa bạn phải dùng Google.
(-filetype:txt) thêm tham số này vào cuối chuỗi tìm kiếm có thể lọc được những file không mong muốn.
(-playlist) thêm tham số này vào cuối chuỗi tìm kiếm có thể lọc được những file không mong muốn.
-----------------------------
Phần 1 - Các thư mục
-----------------------------
Đây là những cách thông dụng nhất mà mp3 được lưu trữ trên World Wide Web,Bạn nên thử những chuỗi này trước.
Định dạng chuỗi :
Dạng 1 : [Directory String] + (inurl:)[file type] + [mp3 name]
Dạng 2 : [Directory String] + (intitle:)[file type] + [mp3 name]
Dạng 3 : [Directory String] + [file type] + [mp3 name] + [limitors]
Ví dụ :
- intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp -txt -pls
- "index of" + "mp3" + "radiohead" -html -htm -php
- "index of" + mp3 + "grandaddy"
- "index of" + inurl:mp3 + "beatles" -txt -pls
- "index of" + intitle:mp3 + beatles
- "last modified" + "shn" + "dylan"
- "last modified" + inurl:shn + "bob dylan"
- "parent of" + inurl:wma + "grandaddy"
Đề nghị :
- Thử (intitle:index.of + "mp3" + "tên nhóm nhạc" -htm -html -php -asp) đầu tiên , thông thường nó sẽ hiệu quả nhất.
Một thủ thuật nhỏ khác:
- Nếu bạn tìm ra rất nhiều kết quả với google nhưng các trang có vẻ như không đúng ý bạn thử thêm ngày và chuỗi "apache" vào chuỗi tìm kiếm.

VD:
- intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp apache feb-2005
- intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp apache 2005
Hoặc nếu bạn chỉ muốn một danh sách mp3 lớn thực hiện một tìm kiếm như thế này hàng tháng:
- intitle:index.of + mp3 + -html -htm -php -asp apache mar
------------------------
Phần 2 - Các máy chủ Xitami
------------------------
Định dạng chuỗi :
Dạng 1 : "xitami web server" + (inurl:)[file type] + [mp3 name]
Dạng 2 : "xitami web server" + (intitle:)[file type] + [mp3 name]
Ví dụ :
- "xitami web server" + "mp3" + "radiohead"
- "xitami web server" + intitle:shn + "beatles"
- "xitami web server" + inurl:mp3 + "magnetic fields"
--------------------------------
Phần 3 - Lập danh sách thư mục
--------------------------------
Định dạng chuỗi :
Type 1 : "directory listings" + (inurl:)[file type] + [mp3 name]
Type 2 : "directory listings" + (intitle:)[file type] + [mp3 name]
Type 3 : "directory listings of" + (inurl:)[file type] + [mp3 name]
Type 4 : "directory listings of" + (intitle:)[file type] + [mp3 name]
Ví dụ:
- "directory listings" + "mp3" + "radiohead"
- "directory listings" + intitle:shn + "beatles"
- "directory listings" + inurl:mp3 + "magnetic fields"
- "directory listings of" + "mp3" + "radiohead"
- "directory listings of" + intitle:shn + "beatles"
- "directory listings of" + inurl:mp3 + "magnetic fields"
----------------------------------
Phần 4 - Các máy chủ Andromeda
----------------------------------
Định dạng chuỗi :
Type 1 : "scott matthews" + andromeda + [mp3 name]
Type 2 : "scott matthews" + andromeda + [file type] + [mp3 name]
Type 3 : "powered by andromeda" + [mp3 name]
Type 4 : "powered by andromeda" + [file type] + [mp3 name]
Type 5 : inurl:andromeda.php + [mp3 name]
Type 6 : inurl:anromeda.php + [file type] + [mp3 name]
Type 7 : "scott matthews"
Type 8 : "powered by andromeda"
Type 9 : inurl:andromeda.php
Ví dụ :
- "scott matthews" + andromeda + "radiohead"
- "scott matthews" + andromeda + "mp3" + "fitter"
- "powered by andromeda" + "gradaddy"
- "powered by andromeda" + "mp3" + "just like women"
- inurl:andromeda.php + "shn"
- inurl:anromeda.php + "wma" + "dylan"
- "scott matthews"
- "powered by andromeda"
- inurl:andromeda.php
--------------------------
Phần 5 - Các nghệ sĩ Zina
--------------------------
Định dạng chuỗi :
Type 1 : "zina artists"
VD :
- "zina artists"
-------------------------------------------
Phần 6 - Các máy chủ chạy Apache có mp3
-------------------------------------------
Định dạng chuỗi :
Type 1 : "stream all" + apache + [mp3 name]
Type 2 : "stream all" + apache
Type 3 : "shuffle all" + apache + [mp3 name]
Type 4 : "shuffle all" + apache
VD:
- "stream all" + apache
- "stream all" "shuffle all" mp3
- "stream all" + apache + radiohead
- "shuffle all" + beatles
-----------------------------
Phần 7 - Các bài hát riêng lẻ

-----------------------------
Định dạng : [mp3 name].mp3 -playlist -filetype:txt
Ví dụ :
- "ok_computer_live.mp3" -playlist -filetype:txt
- "*ok_computer*.mp3" -playlist -filetype:txt
- kid*a.mp3 -playlist -filetype:txt
#################################
Cách 2:
Đây là ví dụ thứ hai của việc cực đại hóa kết quả tìm kiếm với Google:
1. Trong ô Search của google , gõ vào một trong hai chuỗi sau đây (thử chuỗi một trước; nếu bạn không thích kết quả này, thử chuỗi thứ hai trong lần tìm tiếp theo):
* "index of/mp3" -playlist -html -lyrics
* "index of/" mp3 -playlist -html -lyrics
2. Nếu bạn thích, thêm tên nghệ sĩ hoặc tên bài hát vào cuối chuỗi tìm kiếm, sau đó click phím Search.
3. Đây là một vài Ví dụ:
* "index of/mp3" -playlist -html -lyrics beatles
* "index of/mp3" -playlist -html -lyrics punk ____________________________________________________________ Mẹo này giúp bạn tìm thấy các thư mục chứa đầy file MP3bằng cách tìm kiếm trang mục lục của Apache:
1. Trong ô Search của google gõ vào đoạn mã sau:
2. +("index of") +("/mp3"|"/mp3s"|"/music") +(mp3|zip|rar) +apache
3. Bằng cách biên tập mã này, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ định dạng truyền thông(media) nào cả oog, wav, pdf, ...v.v.
4. Cần bảo đảm phải biên tập cả tên thư mục cũng như phần mở rộng của file.
____________________________________________________________
Tìm kiếm mp3 và các file nén, tìm kiếm bằng tiêu đề:
1. Trong ô Search của google gõ vào đoạn mã sau:
2. allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) TiêuĐề
3. Thay thế TiêuĐề với tiêu đề bài hát, tên nghệ sĩ,hoặc tên album.
4. Đây là một vài ví dụ:
* allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) beatles
* allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) revolver
* allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) greatest hits

 
Bài viết khác
T́m kiếm các chương tŕnh Cell Phone:
Các lệnh t́m kiếm thông dụng trong Google
T́m kiếm nâng cao
Sự ra đời của loạt bài viết giới thiệu Google
Google căn bản
Giới thiệu Google
T́m kiếm giá cả, hàng hóa và dịch vụ trên Google
Cách so sánh giá cả hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ trên Google
Cơ sở sản xuất và lắp ráp cơ khi điện tử Sinh Hiệp @SH
Số 10 ngách 1 - Ngơ 84 Vơ Thị Sáu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: 04.36.251.536. DĐ: 01224220123 - 01224240123.
Email: giatreosh@yahoo.com.vn
Fax: 04.36.251.536.
Copyright © 2009 . http://www.giatreosh.com design by: adam_tcs